Objednávka databázy miest a obcí

Fakturačné údaje
Meno a priezvisko:
Firma:
Ulica, č.:
PSČ:
Mesto:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
Fax:
E-mail:
       
Databáza bude obsahovať tieto údaje: názov obce, mesta........10,00 EUR kraj...................10,00 EUR
okres...........................10,00 EUR IČO.................10,00 EUR
počet obyvateľov........12,00 EUR rozloha.............10,00 EUR
prvá písomná zmienka...10,00 EUR poštová adresa..12,00 EUR
starosta, primátor........12,00 EUR prednosta.........10,00 EUR
telefón.......................12,00 EUR fax..................12,00 EUR
mobil.........................12,00 EUR e-mail............90,00 EUR
webstránka.................12,00 EUR  
všetky vyššie uvedené údaje.....140,00 EUR  
    
Databáza bude zahŕňať údaje o mestách a obciach v krajoch: Banskobystrický Bratislavský
Košický Nitriansky
Prešovský Trenčiansky
Trnavský Žilinský
vo všetkých krajoch SR    
        
Špecifická požiadavka databázy: