Objednávka CD NA CESTE POZOR!

 
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Škola, firma:
Ulica, č.:
Mesto:
PSČ:
Prevoľba/Tel.: /
Fax:
E-mail:
IČO:  
DIČ:  
Odkiaľ ste sa o CD dozvedeli: zo stránky www.e-obce.sk     zo stránky www.e-obce.sk/detskedopravneihriska
zo stránky www.akciacena.sk  z emailu
od známeho  inak, napíšte ako (škola, facebook...):
Vyberte si spôsob platby: preddavková faktúra     
dobierka
       
Jazykové verzie Množstvo Cena za ks (cena je konečná) Cena celkom
Slovenská verzia ks ,00 € ,00 € *
Maďarská verzia ks ,00 € ,00 € *
Ruská verzia ks ,00 € ,00 € *
Česká verzia ks ,00 € ,00 € *
Nemecká verzia ks ,00 € ,00 € *
Spolu objednávka ,00 € *
        
• Povinné údaje
*Cena nezahŕňa poštovné