TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystricainfo@e-obce.sk+421 48 4145 300

Informácia o projekte

Hlavným cieľom projektu je formou vzdelávania, poradenstva a osvety pomáhať zraniteľným skupinám obyvateľov – seniorom a osobám so zdravotným postihnutím ako častým obetiam diskriminácie a tiež prispieť k skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb odkázaným prijímateľom týchto služieb v zariadeniach sociálnych služieb. Projekt je určený pre cieľové skupiny zamestnancov, vykonávajúcich politiky v oblasti prevencie diskriminácie, pre jednotlivcov- dôchodcov a osoby so zdravotným postihnutím a pre poskytovateľov sociálnych služieb. Aktivity projektu v stručnosti obsahujú:

  • vzdelávanie zamestnancov vytváranej špecializovanej poradne v sídle žiadateľa
  • poradenské služby pre cieľovú skupinu jednotlivcov realizované v zariadeniach sociálnych služieb prípadne vo verejných priestoroch v obciach okresov Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja, telefonickou a e-mailovou komunikáciou
  • vzdelávacie podujatia pre pracovníkov poskytovateľov sociálnych služieb v tých istých miestach ako poradenské aktivity- osvetové aktivity určené pre cieľové skupiny a pre verejnosť.

Realizácia projektu 01/2019 – 06/2022.