Krajská rozvojová agentúra

neziskové záujmové združenie právnických osôb

MicroHAM

vývoj a výroba špičkových elektronických zariadení pre rádioamatérov
Vektorový merač RF výkonu

EFO Consulting

jeden zo zakladateľov neziskovej organizácie.

Ľudia a voda

KREAX