TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystricainfo@e-obce.sk+421 48 4145 300

CD Na ceste pozor!

Pomôcka pri výučbe dopravnej výchovy detí hrou

 

Cena CD je 7 EUR + poštovné

Pri objednávke viac kusov naraz jednej jazykovej  verzii cena za 1 ks 5 EUR + poštovné

Dovoľte obrátiť sa na Vás s ponukou na zakúpenie CD – čka s názvom „Na ceste pozor!“, ktoré Vám dobre poslúži ako pomôcka pri vzdelávaní žiakov v oblasti dopravnej výchovy zábavnou formou, zlepší ich vedomosti o obozretnom správaní sa v cestnej premávke a zvýši ich bezpečnosť a ochranu.

Toto CD bolo vydané neziskovou organizáciou TERRA GRATA n.o., ktorá má problematiku bezpečnosti detí na cestách dlhý čas ako svoju hlavnú náplň. CD je určené učiteľom a všetkým, ktorí chcú prispieť zníženiu nehodovosti detí ako účastníkov cestnej premávky. Deti sa v škole, doma aj v záujmových krúžkoch poučia a zasúťažia si medzi sebou. Učitelia získajú prehľad o úrovni vedomostí detí z bezpečného správania sa v cestnej premávke.

CD „Na ceste pozor!“ obsahuje všetky bežné situácie správania sa chodcov a cyklistov v cestnej premávke, ktoré sú spracované formou hier, s možnosťou vyhodnotenia, a to pre:
malé a mladšie deti: súťažná hra Cesta do školy
staršie deti: súťažná hra  Jazda na bicykli
všetci: nesúťažná hra s dopravnými značkami  PEXESO

Uvedenú hru si môžete objednať aj v maďarskej, ruskej, českej, nemeckej a poľskej verzii.

Krátka ukážka jednotlivých hier:

Veríme, že životy a zdravie detí sú aj Vašou prioritou.