Správna rada:

Ing. Eduard Kucej – predseda

Ján Mesík – podpredseda

Ing. Soňa Kulhányová – členka

Ing. Štefan Repko – člen

Ing. Tibor Marcinko – člen

Bc. Marián Mazúch – člen

Lenka Mojžišová – členka

 

Dozorná rada:      

 Ing. Martina Kuchárová –  predsedníčka DR

Ing. Peter Stadtrucker – člen

Juraj Olejček – člen

 

Riaditeľ:

 Ing. Zora Urbanová