Neziskovú organizáciu TERRA GRATA založili na svojom zasadnutí dňa 6.7.2005 jedenásti zakladatelia – 2 spoločnosti s ručením obmedzeným, 1 občianske združenie, 8 fyzických osôb. Zaregistrovaná bola Rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici pod číslom OVVS/NO-45/2005 zo dňa 22.9.2005.

 

V súčasnosti (2020) má nezisková organizácia 4 zamestnancov. V priebehu 15 rokov existencie neziskovej organizácie je náplň jej činnosti v podstate rovnaká,  samozrejme prispôsobená aktuálnym podmienkam a okolnostiam, ktoré prináša život a legislatíva, tvorená politikmi.