TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystricainfo@e-obce.sk+421 48 4145 300

Projektová dokumentácia pre detské dopravné ihriská

Projektová štúdia a typový projekt detského dopravného ihriska, podľa ktorého spracovávame projektovú dokumentáciu pre konkrétnu lokalitu je schválený Policajným prezídiom PZ SR. Typový projekt rešpektuje tiež normatívy Štátneho pedagogického ústavu, stanovujúce inštitucionálne, technické, materiálne a personálne podmienky detských dopravných ihrísk. TERRA GRATA rešpektuje organizačné podmienky stanovené Tematickým plánom dopravnej výchovy ŠPÚ, na základe ktorého spracováva aj učebné osnovy dopravnej výchovy pre materské školy a základné školy podľa ročníkov.Stiahnite si zadarmo základné rady, ak uvažujete nad projektom detského dopravného ihriskaDetské dopravné ihrisko v Trnave, postavené na základe realizačného projektu, vypracovaného neziskovou organizáciou TERRA GRATA

Adresa: Bratislavská 80, 917 02 Trnava

Email: ihrisko@rmjet.sk

Web: http://www.rmjet.sk/dopravne-ihrisko/