TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystricainfo@e-obce.sk+421 48 4145 300

Poradenstvo

V rámci projektu Všetci raz budeme slabí informujeme o možnosti telefonického a mailového sociálneho poradenstva vrátane právneho poradenstva v rámci prevencie diskriminácie pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré bude v mesiaci apríl 2021 poskytované v nasledovných dňoch a počas uvedených hodín:

07.04.2021     14:00 – 16:00
07.04.2021      17:00 – 18:00
08.04.2021      17:00 – 18:00
13.04.2021      17:00 – 18:00
14.04.2021      14:00 – 16:00
14.04.2021      17:00 – 18:00
14.04.2021      17:00 – 19:00
19.04.2021      17:00 – 18:00
20.04.2021      17:00 – 18:00
21.04.2021      17:00 – 19:00
27.04.2021      16:00 – 18:00
28.04.2021       14:00 – 16:00
28.04.2021       17:00 – 19:00

 Vaše otázky nám posielajte na poradenstvo@terragrata.sk alebo Vám poradíme telefonicky na tel. č. 0907 814 466, 0905 833 479,
0903 557 760 a 0905 406 462

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk       www.ia.gov.sk      www.employment.gov.sk