TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystricainfo@e-obce.sk+421 48 4145 300

Poradenstvo

V rámci projektu Všetci raz budeme slabí informujeme o možnosti telefonického a mailového sociálneho poradenstva vrátane právneho poradenstva v rámci prevencie diskriminácie pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré bude v mesiaci november 2021 poskytované v nasledovných dňoch a počas uvedených hodín:

04.11.2021                 17:00 – 19:00
05.11.2021                 15:00 – 17:00
09.11.2021                15:00 – 17:00
10.11.2021                 14:00 – 16:00
10.11.2021                16:00 – 18:00
10.11.2021                17:00 – 19:00
18.11.2021                15:00 – 17:00
23.11.2021                16:00 – 18:00
23.11.2021                17:00 – 19:00
24.11.2021                14:00 – 16:00

 Vaše otázky nám posielajte na poradenstvo@terragrata.sk alebo Vám poradíme telefonicky na tel. č. 0907 814 466, 0905 833 479,
0903 557 760 a 0905 406 462

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk       www.ia.gov.sk      www.employment.gov.sk