TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystricainfo@e-obce.sk+421 48 4145 300

Poradenstvo

V rámci projektu Všetci raz budeme slabí informujeme o možnosti telefonického a mailového sociálneho poradenstva vrátane právneho poradenstva v rámci prevencie diskriminácie pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré bude v mesiaci máj 2022 poskytované v nasledovných dňoch a počas uvedených hodín:

04.05.2022            14:00 – 16:00
11.05.2022            16:00 – 18:00
18.05.2022            14:00 – 16:00
18.05.2022            17:00 – 19:00
 25.05.2022            14:00 – 17:00
 25.05.2022             17:00 – 19:00

 Vaše otázky nám posielajte na poradenstvo@terragrata.sk alebo Vám poradíme telefonicky na tel. č. 0907 814 466, 0905 833 479 a 0903 557 760.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk             www.employment.gov.sk
marec