TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystricainfo@e-obce.sk+421 48 4145 300

Poradenstvo

V rámci projektu Všetci raz budeme slabí informujeme o možnosti telefonického a mailového sociálneho poradenstva vrátane právneho poradenstva v rámci prevencie diskriminácie pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré bude v mesiaci január 2021 poskytované v nasledovných dňoch a počas uvedených hodín:

06.01.2021       9:00 – 11:00
12.01.2021     16:00 – 17:00
12.01.2021     17:00 – 19:00
13.01.2021       9:00 – 11:00
13.01.2021     13:00 – 15:00
13.01.2021     14:00 – 16:30
19.01.2021     17:00 – 19:00
20.01.2021        9:00 – 11:00
20.01.2021      14:00 – 16:00
20.01.2021     16:00 – 17:00
26.01.2021     17:00 – 19:30
27.01.2021       9:00 – 11:00
27.01.2021     14:00 – 16:00
27.01.2021     16:00 – 17:00
29.01.2021     16:00 – 17:00

 Vaše otázky nám posielajte na poradenstvo@terragrata.sk alebo Vám poradíme telefonicky na tel. 0907 814 466, 0905 833 479, 0908 573 795 a 0903 557 760

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk       www.ia.gov.sk      www.employment.gov.sk

no