TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystricainfo@e-obce.sk+421 48 4145 300

Poradenstvo

V rámci projektu Všetci raz budeme slabí informujeme o možnosti telefonického a mailového sociálneho poradenstva vrátane právneho poradenstva v rámci prevencie diskriminácie pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré bude v mesiaci august 2021 poskytované v nasledovných dňoch a počas uvedených hodín:

07.09.2021                 17:00 – 19:00
08.09.2021                 14:00 – 16:00
08.09.2021                 16:00 – 18:00
14.09.2021                 17:00 – 19:00
16.09.2021                16:00 – 18:00
22.09.2021                14:00 – 16:00
22.09.2021                17:00 – 19:00
29.09.2021                14:00 – 16:00

 Vaše otázky nám posielajte na poradenstvo@terragrata.sk alebo Vám poradíme telefonicky na tel. č .0907 814 466, 0903 557 760 a 0905 833 479

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk       www.ia.gov.sk      www.employment.gov.sk