TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystricainfo@e-obce.sk+421 48 4145 300

Na zdraví a životoch detí nám záleží

Srdcovou aktivitou zamestnancov neziskovej organizácie je prevencia detskej dopravnej nehodovosti. TERRA GRATA svojimi obmedzenými možnosťami vytvorila a stále ponúka:

Projektová štúdia a typový projekt detského dopravného ihriska, podľa ktorého spracovávame projektovú dokumentáciu pre konkrétnu lokalitu je schválený Policajným prezídiom PZ SR. Typový projekt rešpektuje tiež normatívy Štátneho pedagogického ústavu, stanovujúce inštitucionálne, technické, materiálne a personálne podmienky detských dopravných ihrísk. Viac …
Hra pre najmenších chodcov a cyklistov, aj pre materské školy. Hra má dve časti – cesta do školy pre peších žiakov a Jazda na bicykli pre deti, vekovo oprávnené jazdiť na bicykli bez sprievodu. Viac …
Interaktívna 3D hra v prostredí, imitujúcim realitu cestnej premávky v meste a okolí s hlasovou navigáciou. Hra je vhodná pre deti od 11 rokov. Viac …