Poradenstvo

V rámci projektu informujeme o možnosti telefonického a mailového sociálneho
poradenstva
vrátane právneho poradenstva v rámci prevencie diskriminácie pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré bude v mesiaci jún 2022 poskytované v nasledovných dňoch a počas uvedených hodín:
01.06.2022 16:00 – 18:00
01.06.2022 17:00 – 19:00
06.06.2022 16:00 – 18:00
15.06.2022 17:00 – 19:00
22.06.2022 17:00 – 19:00
Vaše otázky nám posielajte na poradenstvo@terragrata.sk alebo
Vám poradíme telefonicky na tel. č. 0907 814 466 a 0903 557 760.