Poradenstvo

V rámci projektu informujeme o možnosti telefonického a mailového sociálneho
poradenstva
vrátane právneho poradenstva v rámci prevencie diskriminácie pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré bude v mesiaci január 2021 poskytované v nasledovných dňoch a počas uvedených hodín:
06.01.2021 9:00 – 11:00
12.01.2021 16:00 – 17:00
12.01.2021 17:00 – 19:00
13.01.2021 9:00 – 11:00
13.01.2021 13:00 – 15:00
13.01.2021 14:00 – 16:30
19.01.2021 17:00 – 19:00
20.01.2021 9:00 – 11:00
20.01.2021 14:00 – 16:00
20.01.2021 16:00 – 17:00
26.01.2021 17:00 – 19:30
27.01.2021 9:00 – 11:00
27.01.2021 14:00 – 16:00
27.01.2021 16:00 – 17:00
29.01.2021 16:00 – 17:00
Vaše otázky nám posielajte na poradenstvo@terragrata.sk alebo
Vám poradíme telefonicky na tel. č. 0907 814 466, 0905 833 479,
0908 573 795 a 0903 557 760