Poradenstvo

V rámci projektu informujeme o možnosti telefonického a mailového sociálneho
poradenstva
vrátane právneho poradenstva v rámci prevencie diskriminácie pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré bude v mesiaci máj 2022 poskytované v nasledovných dňoch a počas uvedených hodín:
04.05.2022 14:00 – 16:00
11.05.2022 16:00 – 18:00
18.05.2022 14:00 – 16:00
18.05.2022 17:00 – 19:00
25.05.2022 14:00 – 17:00
25.05.2022 17:00 – 19:00
Vaše otázky nám posielajte na poradenstvo@terragrata.sk alebo
Vám poradíme telefonicky na tel. č. 0907 814 466, 0905 833 479 a 0903 557 760.