Poradenstvo

V rámci projektu informujeme o možnosti telefonického a mailového sociálneho
poradenstva
vrátane právneho poradenstva v rámci prevencie diskriminácie pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré bude v mesiaci apríl 2021 poskytované v nasledovných dňoch a počas uvedených hodín:
07.04.2021 14:00 – 16:00
07.04.2021 17:00 – 18:00
08.04.2021 17:00 – 18:00
13.04.2021 17:00 – 18:00
14.04.2021 14:00 – 16:00
14.04.2021 17:00 – 18:00
14.04.2021 17:00 – 19:00
19.04.2021 17:00 – 18:00
20.04.2021 17:00 – 18:00
21.04.2021 17:00 – 19:00
27.04.2021 16:00 – 18:00
28.04.2021 14:00 – 16:00
28.04.2021 17:00 – 19:00
Vaše otázky nám posielajte na poradenstvo@terragrata.sk alebo
Vám poradíme telefonicky na tel. č. 0907 814 466, 0905 833 479, 0903 557 760 a 0905 406 462