Poradenstvo

V rámci projektu informujeme o možnosti telefonického a mailového sociálneho
poradenstva
vrátane právneho poradenstva v rámci prevencie diskriminácie pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré bude v mesiaci september 2021 poskytované v nasledovných dňoch a počas uvedených hodín:
07.09.2021 17:00 – 19:00
08.09.2021 14:00 – 16:00
08.09.2021 16:00 – 18:00
14.09.2021 17:00 – 19:00
16.09.2021 16:00 – 18:00
22.09.2021 14:00 – 16:00
22.09.2021 17:00 – 19:00
29.09.2021 14:00 – 16:00
Vaše otázky nám posielajte na poradenstvo@terragrata.sk alebo
Vám poradíme telefonicky na tel. č. 0907 814 466, 0903 557 760 a 0905 833 479.