Kontakty na všetky obce a mestá

Portál www.e-obce.sk poskytuje kompletné kontakty a informácie o všetkých 2930 obciach a mestách Slovenskej republiky vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc. Tento portál je jedinečný v rámci všetkých slovenských webov hlavne pre svoju komplexnosť, čo dokumentuje aj jeho návštevnosť a všeobecná užitočnosť pre odbornú aj laickú verejnosť – domácu aj zahraničnú

Eurofondy, dotácie: poradíme, urobíme

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú administratívne náročné na spracovanie a orientáciu v príslušnej dokumentácii. Toto sa týka aj žiadostí o dotácie a granty z ostatných zdrojov. Finančné analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, podnikateľské zámery, žiadosti o úver. Urobíme profesionálne, v dohodnutom termíne a za prijateľnú cenu.