Eurofondy, dotácie: poradíme, urobíme

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú administratívne náročné na spracovanie a orientáciu v príslušnej dokumentácii. Toto sa týka aj žiadostí o dotácie a granty z ostatných zdrojov. Finančné analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, podnikateľské zámery, žiadosti o úver. Urobíme profesionálne, v dohodnutom termíne a za prijateľnú cenu.