Kontakty na všetky obce a mestá

Portál www.e-obce.sk poskytuje kompletné kontakty a informácie o všetkých 2930 obciach a mestách Slovenskej republiky vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc. Tento portál je jedinečný v rámci všetkých slovenských webov hlavne pre svoju komplexnosť, čo dokumentuje aj jeho návštevnosť a všeobecná užitočnosť pre odbornú aj laickú verejnosť – domácu aj zahraničnú